Uudised

Pealeht Sisukord Trüki

3 olulist tähelepanekut, mida tõlketeenuse tellimisel silmas pidada

Suuremal osal ettevõtetel, samuti ka eraisikutel, on aeg-ajalt vaja tõlkida mõni tekst kas enda või klientide tarbeks. Kas tulla toime oma jõududega või kasutada selleks välist abi? Mariland Tõlkebüroo on välja toonud tähelepanekud, millega arvestada, kui on soov kasutada tõlkebüroo abi.

Mõnikord kasutatakse tekstide tõlkimiseks konkreetset võõrkeelt hästi valdavaid töötajaid, tuttavaid või üritatakse ka ise tõlkida. Kui soovite teksti kasutada ainult enda tarbeks ja tahate sellest vaid üldjoontes aru saada, pole see tingimata halb valik, kuna aitab hoida kokku kulusid. Kvaliteetsema tõlke tagab siiski tõlkefirma poole pöördumine. 

Järgnevalt kolm olulist tähelepanekut, mida tasuks aga enne tõlketellimuse esitamist arvesse võtta, et vältida võimalikke arusaamatusi ja saavutada võimalikult hea tulemus.


1. Tõlkebüroos ei tähenda lehekülg lehekülge.

Paljudele klientidele tuleb üllatuseks tõlkebüroos kasutatav lehekülgede arvutamise viis. Nimelt ei lähtuta enamikes Eesti tõlkebüroodes tõlkemahu ja seega ka hinna arvutamisel traditsioonilisest leheküljest, vaid aluseks on võetud tähemärkide arv – 1800  tähemärki koos tühikutega. Seega võib juhtuda, et teie üheleheküljelisest tekstist saab tõlkebüroos ootamatult kahe- või kolmeleheküljeline tekst. Sama tihti võib ette tulla ka vastupidist. Miks on aga kasutusel just selline süsteem? Põhjus on tegelikult lihtne. Kuna teksti suurus, paigutus ja kirjastiil varieeruvad ning sellest tulenevalt on erinev ka leheküljele mahtuva teksti hulk, ongi mõistlikum lähtuda lehekülje määratlemisel tähemärkide arvust. Tähemärkide arv jääb alati samaks, hoolimata sellest, kas kirjasuurus on 10 või 18 ning kas leheküljel on kasutatud ka illustratsioone. 1800 tähemärki koos tühikutega on keskmises kirjastiilis keskmise kirjasuurusega teksti keskmine pikkus. Samuti võib lähtuda ridade ja sõnade arvust, kuid Eestis on levinum siiski eelpoolmainitu. 

Lisaks tuleks tähele panna, kas tõlkebüroos toimub lehekülgede arvutamine originaalteksti või valminud tõlke tähemärkide arvu põhjal. Näiteks eesti keelest inglise keelde tõlkides suureneb ka tähemärkide arv. Seetõttu võib valminud tõlge olla originaaltekstist pikem. Marilandi tõlkebüroos lähtutakse lehekülgede ja seega ka hinna arvutamisel alati originaaltekstist. Tänu sellele saab klient kohe teada tõlketeenuse täpse hinna, mis ei muutu ning tõlke valmides ei tule üllatust suurema arve näol kui esialgses hinnapakkumises märgitud.


2. Hea tõlke saamiseks on vajalik koostöö.

Healt tõlkijalt eeldatakse lisaks väga heale keelevaistule ja -teadmistele ka mõne kitsama valdkonna spetsiifika tundmist. Põhivaldkonnad, kus spetsialiseerumine aset leiab, on õigus-, tehnika- ja meditsiinitõlge. Samas on näiteks tehnikavaldkond siiski väga lai ning igal alal võimekat tõlkijat või tõlkebürood, kus oleks palgal nii boilerite ehitust kui 19. sajandi laevaehitust süvitsi tundvad tõlkijad, tõenäoliselt ei leidu. Seega on tõlkijale alati abiks kliendi poolt saadetud viited, juhised, terminite nimekirjad või varasemalt kasutatud tõlkevasted. See lihtsustab tõlkija tööd, tagab terminite õigsuse ja vastavuse kliendi eelistustele. Klient ei pea tõlgitud teksti pärast iseseisvalt korrigeerima ning tõlkija hoiab kokku aega, mis muidu kuluks eri allikate konsulteerimisele õige termini leidmiseks. Selline koostöö tasub end igatpidi ära ning tulemuseks on kiirem ja parem tõlge.

Teinekord võib tõlkijale jääda originaaltekstis öeldu ka mitmeti või raskesti mõistetavaks. Selle põhjuseks ei pruugi olla vähene keeleoskus. Näiteks on Marilandis aastate jooksul esinenud ka selliseid lähtetekste, mis on ilmselgelt juba varem mõnest keelest (nt poola, saksa vm) inglise keelde tõlgitud ning kahjuks mitte kuigi kvaliteetselt. Kuna originaaltekst pole kättesaadav, on sellistel juhtudel eriti oluline kliendi ja tõlkebüroo vaheline koostöö teksti mõtte lahtiharutamisel.


3. Tõlkijad kiirtõlget ei soovita. 

Küsides ükskõik mis ala professionaalidelt nende arvamust kiirtellimuste kohta, on vastus valdavalt sarnane. Kiirtellimusi võetakse küll aeg-ajalt vastu, kuna kliendil on „tõesti väga vaja”, aga nendega kaasnevad omad riskid. Nii nagu kannatab enamasti kvaliteedis kiirtellimusena õmmeldud kleit, kokku klopsitud tarkvaralahendus või ehitatud elumaja, kannatab ka tõlge. Väga terminirohke teksti puhul ei ole kiirtellimus mõistlik. Samuti ei ole see soovitatav tekstide puhul, mida kasutatakse muuks kui isiklikuks tarbeks. Näiteks loob koduleht kliendile esmamulje ettevõttest. Kui seal kasutatud tõlketekst on stiililt kohmakas või esineb ebatäpsusi, toob see kokkuvõttes ettevõttele rohkem kahju kui paar päeva pikem ooteaeg tõlke tellimisel. Mõistagi võib ka kiirtellimusena valminud tekst olla väga kvaliteetne, kuid kiirtellimuse eest võetav kõrgem hind ja seega tõlkijale makstav kõrgem töötasu ei suuda ometigi panna tõlkijat imesid tegema. Üldiselt tasuks enne kiirtellimuse esitamist mõelda enda jaoks läbi järgmised küsimused:

- kas mul on ikka tõlget just näiteks reede õhtuks vaja või ma pigem tahan, et see oleks reede õhtuks valmis?

- kas ma olen valmis võtma riski, et tõlge pole nii kvaliteetne kui mõistlikuma tähtajaga tellimuse puhul?

Vastates mõlemale küsimusele eitavalt, tasub kaaluda tähtaja pikendamist. Samuti on kasulik teada, et tõlkimise puhul loetakse keskmiseks kiiruseks 5 lehekülge päevas (sinna tuleb lisada ka teksti korrektuur/toimetamine). Marilandi tõlkijate kogemuste põhjal võib hästi hakkama saada ka 7–8 lehekülje tõlkimisega päevas, kuid sellisel juhul peab tegu olema pigem kergema tekstiga. Terminirohkete või keeruka lauseehitusega tekstide puhul jääb piiriks siiski 5 lehekülge. Teksti raskusastme suudavad kõige paremini kindlaks määrata mõistagi tõlkijad ning sellest lähtuvalt soovitada ka mõistliku tähtaja kvaliteetse tõlke valmimiseks.


Artikkel ilmus esmakordselt mõned päevad tagasi (27.08.2015) ka Äripäeva Sekretär.ee portaalis.
http://www.sekretar.ee/content-marketing/cm-3-olulist-tahelepanekut-mida-tolketeenuse-tellimisel-silmas-pidada

Mariland Group OÜ
Tel. 51 80 244
E-post:
info@mariland.ee

created by New Media Guru