Tõlketeenused

Pealeht Sisukord Trüki

Tõlketeenused

Meie poolt pakutav tõlketeenus ei ole pelgalt teksti tõlkimine ühest keelest teise keelde. Kirjaliku tõlke puhul sisaldab tõlketeenus ka teksti toimetamist või korrektuuri ning väljastusülevaatust. Lisaks pakume suulist tõlget, notariaalset tõlget ning küljendamist/kujundamist. Meie tõlkebüroos toimub tõlkimine peamiselt eesti, vene, inglise, läti, leedu, soome, rootsi, norra, saksa ja prantsuse keelest ja keelde. Kõige rohkem tellitavad tõlketeenused on eesti inglise ja inglise eesti tõlge. Lisaks on meilt võimalik tellida tõlkeid enam kui sajal erineval keelesuunal.


Kirjalik tõlketeenus

Kirjalikud tõlketellimused jaotuvad valdkondadeks:

tehnilised tekstid (nt kasutusjuhendid, ohutusjuhised);
raamatud, artiklid, uurimistööd;
reklaamtekstid (nt kodulehed, tootetutvustused);
õigusalased tekstid (nt lepingud, tõendid, eeskirjad);
meditsiin (nt ravimite infolehed, meditsiinialased artiklid);
muud tekstid.

Kirjaliku tõlkimise käigus võib ka kogenud tõlkijatel teinekord ette tulla keelelisi eksimusi või näpuvigu. Selleks ongi olemas toimetaja, kes teksti üle vaatab ja kõikvõimalikud puudused kõrvaldab. Korrektuur, mis seisneb peamiselt kirja- ja trükivigade ning muude keeleliste eksimuste parandamises, on alati tõlke hinna sees. Toimetamine on põhjalikum ning hõlmab valminud tõlke kõrvutamist algtekstiga, faktide kontrollimist ja vajadusel ka sisulisi muudatusi. Sageli ei ole tekst vaid rida lauseid, olulised on ka kujundus ja pildimaterjal/graafika. Selleks puhuks pakume teile küljendamise/kujundamise teenust, mille abil väljastatakse tõlge originaalile võimalikult sarnase kujundusega. Selleks, et olla täiesti kindel teile väljastatava tõlke kvaliteedis, tehakse toimetatud või korrigeeritud tekstidele ka väljastusülevaatus. Sel viisil veendutakse, et küljendamise või toimetamise käigus ei oleks teksti sattunud ega jäänud enam ühtegi viga. Kirjaliku tõlketeenuse raames on meilt võimalik tellida ka notariaalselt kinnitatud tõlget (valitud keelesuundadel).


Suuline tõlketeenus

Suuline tõlge on samuti üks meie poolt pakutav tõlketeenus. Suulise tõlke kaks levinumat vormi on sünkroontõlge ja järeltõlge. Sünkroontõlke puhul toimub tõlkimine samaaegselt kõneleja rääkimisega, samas kui järeltõlke puhul tõlgitakse öeldu pärast esineja kõnelemise lõppemist. Enamasti toimub tõlkija ja esineja kõnekordade vaheldumine kuni viieminutiliste lõikude kaupa. Lisaks neile kahele suulise tõlke vormile pakume ka sosintõlget. Kui soovid teenuse kohta rohkem infot, siis palun vajuta siia.

 

 

Mariland Group OÜ
Tel. 51 80 244
E-post:
info@mariland.ee

created by New Media Guru