Keeletoimetamine

Pealeht Sisukord Trüki

Keeletoimetamine

Keeletoimetamist teostame nii juba varasemalt tõlgitud tekstidele kui meie büroos äsja valminud tõlgetele. Toimetamise käigus kõrvutatakse algteksti tõlkega ning tehakse vastavalt sellele õigekirja- ja vormiparandusi. Tõlgete puhul on mõnikord probleemiks, et tõlkija jääb ülemäära kinni algteksti lauseehitusse, tõlkides küll kirjavigadeta, kuid kopeerides tahtmatult võõrkeele sõnade järjekorda või kasutades fraaside puhul otsetõlget. Toimetaja ülesanne on sellistel puhkudel lauseid sihtkeele lauseehitust ja keeletavasid arvestades ümber kohandada. Eesmärgiks on saavutada võimalikult ladus tekst, mille puhul tundub, et tegu on juba algselt selles keeles kirjutatuga, mitte aga tõlkega. Peale selle vaatab toimetaja üle ka tekstis esinevad faktid ja võrdleb, kas kogu algtekstis sisalduv info on edasi antud ka tõlkes. 

Keeletoimetamine on põhjalik, mistõttu kulub sellele ka kuni pool tõlke valmimisele minevast ajast. 


Keelekorrektuur

Kui vajadus teksti põhjalikumaks ülevaatamiseks puudub, on heaks lahenduseks keelekorrektuur. Tegemist on keeletoimetamise kergema ja kiirema versiooniga, mis sobib eriti hästi juba emakeeles kirjutatud tekstide puhul. Korrektuuri käigus parandatakse tekstis kõik kirja- ja trükivead, kuid üldjuhul suuremaid sisulisi muudatusi ei tehta ning lauseehitust ei korrigeerita. Samuti ei kõrvutata korrektuuri tegemise ajal üldiselt alg- ja sihtteksti, välja arvatud aastaarvude, numbrite ning nimede vastavuse kontrollimiseks. 

Meilt tellitud tõlgete korral kuulub toimetamine ja/või korrektuur (olenevalt vajadusest) hinna sisse. Loomulikult saab nii toimetamist kui keelekorrektuuri ka eraldi tellida, näiteks mujal tõlgitud tekstile või originaaltekstile.

 

 

Mariland Group OÜ
Tel. 51 80 244
E-post:
info@mariland.ee

created by New Media Guru