Suuline tõlge

Pealeht Sisukord Trüki

Paljudel üritustel, seminaridel või konverentsidel, kus osalevad eri keeli kõnelevad inimesed, võib vaja minna suulist tõlkimist.

Suulise tõlke tellimuse soovitame teha võimalikult varakult ja alati palume hoolitseda selle eest, et tõlk saaks vajaminevad materjalid kätte vähemalt kaks nädalat enne üritust. Lihtsamate tekstide puhul piisab ka lühemast ajast. Niimoodi saab tõlk tagada parima kvaliteediga tulemuse, sest jõuab tutvuda ettekande teema, kasutatavate mõistete, kõneleja keelekasutuse ja muu olulisega.


Sünkroontõlge

Sünkroontõlge toimub samaaegselt esineja rääkimisega. Sünkroontõlke plussiks on kiirus. Tõlkimine eeldab vastava aparatuuri olemasolu. Tõlk asub eraldi ruumis või spetsiaalses tõlkekabiinis ning tõlget kuulatakse kõrvaklappidest. Et tõlk kuuleks originaalteksti, peab esineja kasutama alati mikrofoni. Kui vähegi võimalik, teevad samast keelest sünkroontõlget kaks tõlki. Ka tõlk, kes parasjagu ei tõlgi, kuulab teksti, et kirjutada kolleegile üles numbreid, termineid ja nimesid, ning võtab vajaduse korral tööjärje üle. Tingimata on kaks tõlki vajalikud üle nelja tunni kestvatel üritustel.


Järeltõlge

Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri, tõlgitakse kuni viieminutiliste lõikude kaupa. Tõlk teeb märkmeid ja kasutab võimalusel seinal näidatavaid slaide. Järeltõlge kestab kauem kui sünkroontõlge. Järeltõlge on sobiv meetod läbirääkimistel, aga ka väiksema osalejate arvuga seminaridel. 

Kuigi järeltõlge on vähem intensiivne kui sünkroontõlge, soovitatakse siiski pika ja keerulise tõlke korral kasutada kahte tõlki.


Sosintõlge

Sosintõlge on sünkroontõlke liik, mida kasutatakse siis, kui kuulajate hulgas on paar-kolm inimest, kes keelest aru ei saa. Tõlk istub nende juures ja teeb sosinal sünkroontõlget.

 

Mariland Group OÜ
Tel. 51 80 244
E-post:
info@mariland.ee

created by New Media Guru