Notariaalne tõlge

Pealeht Sisukord Trüki

Kui ühe riigi ametiasutuste poolt välja antud dokumente kasutatakse teises riigis, on vaja tõendada nende tõlke õigsust notariaalselt. Selleks, et tõendada ametliku dokumendi ehtsust ja pädevusekohast väljaandmist teise riigi ametiasutustele, tuleb dokument ka kas legaliseerida või kinnitada apostilliga.


Tõlgete kinnitamisega tegelevad Eestis notarid ja vandetõlgid.

Kui soovite dokumendi notariaalset tõlget, siis palume pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  • Esitage originaaldokument, mis on varustatud allkirja(de) ja templi(te)ga.
  • Originaaliks loetakse ka notariaalselt kinnitatud või vastava ametiasutuse templiga varustatud koopiat/ärakirja.
  • Kui tegemist on üle ühe lehekülje pikkuse dokumendiga ja see on lahtistel lehtedel (korrektselt köitmata), peab igal lehel olema dokumendi väljastanud asutuse tempel ja/või volitatud isiku allkiri (põhikirja puhul) või mõlema poole allkirjad (lepingu puhul).
  • Originaalil ei tohi olla parandusi. Kui parandusi on siiski tehtud (käsitsi või trükikirjas), peavad need olema allkirja/templiga kinnitatud.

Dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlke köidab notar originaaldokumendiga kokku. Kui soovite originaaldokumenti edaspidi ilma tõlketa kasutada, saab notarilt tellida originaaldokumendi ärakirja, mille ta kinnitab ning köidab tõlkega kokku. Sel juhul on lisaks vaja maksta ka notariaalsete toimingute tasu ärakirja valmistamise ja kinnitamise eest.

Eestis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks välismaa ametiasutustes tuleb dokument kõigepealt tõlkida vastavasse keelde ja tõlge notariaalselt kinnitada. Seejärel tuleb hankida notariaalselt kinnitatud tõlkele apostill (kui dokumenti kasutatakse Haagi konventsiooniga ühinenud riigis) või legaliseerimistempel (kui dokumenti kasutatakse Haagi konventsiooniga mitteühinenud riigis).

Ametlikke dokumente ei ole vaja apostillida ega legaliseerida, kui on tegemist riikidega, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu. Sellisteks riikideks on Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Ukraina.

 

Mariland Group OÜ
Tel. 51 80 244
E-post:
info@mariland.ee

created by New Media Guru