Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav äriühing, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mis lisaks tõlketeenusele hõlmab ka tugiteenuseid.

Tõlketeenus kujutab endast kliendi konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsessi, mille väljundiks on kas kirjalik või suuline tõlge.

Kirjalik tõlketeenus - kirjalik tõlge, mis sisaldab ka korrektuuri (toimetamist) ja väljastusülevaatust.

Suuline tõlketeenus - suuline tõlge, kus eristatakse 3 erinevat liiki: järeltõlge, sünkroontõlge ja sosintõlge.

Tõlk - teeb suulist tõlget.

Tõlkija - teeb kirjalikku tõlget.

Algtekst - tõlketeenuse tellija poolt esitatud tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde. Eelistatavalt peaks see olema originaaltekst, mitte tõlge.

Tõlketekst - sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel - keel, milles algtekst esitatakse.

Sihtkeel - keel, millesse tekst tõlgitakse.

Toimetamine - tõlketeksti sisuline ja erialane kontrollimine algteksti alusel.

Korrektuur - tõlketeksti või originaalteksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust.

Väljastusülevaatus - tõlketeksti üldine kontrollimine, et kõik algteksti osad oleksid tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged ja vormistus korrektne.

Lokaliseerimine - tõlketeksti olulisel määral kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda arvestades.