Firmast

Mariland Group OÜ (Mariland Tõlkebüroo) on 2009. aasta alguses loodud ettevõte. Tõlkebüroo sai asutatud eesmärgiga pakkuda oma klientidele soodsa hinna ja kõrge kvaliteediga tõlketeenust. Oma töös juhindume ISO 9001:2008 ja EN 15038:2006 standardites kehtestatud põhimõtetest.

Tõlkebüroo asutamise hetkel töötas meie firmas kaks inimest. Nüüdseks on ettevõte märkimisväärselt kasvanud. Meie meeskonda kuuluvad lisaks põhikohaga töötajatele ka veel lepingulised koostööpartnerid (tõlkijad, toimetajad, korrektorid). Lisaks kohalikele tõlkijatele on meil koostööpartnereid ka paljudes eri maades ja tänu sellele saame pakkuda tõlkeid võõrkeelest võõrkeelde.

Oma 10 tegutsemisaasta jooksul oleme pakkunud suurel hulgal häid tõlkeid ning samuti oleme selle aja vältel ise arenenud. Mariland Tõlkebüroo suurimaks varaks on mõistagi meie tublid töötajad, kes kõik annavad oma panuse töösse ühise eesmärgi nimel.